Án tử hình (Phần 1)

Phần 1:

Giá trị của một mạng người
Quyền được sống
Giết nhầm người vô tội
Phạt người đền tội là sai trái
Không có tác dụng răn đe

Read More Án tử hình (Phần 1)
Advertisements

Happy. | Dottie James

You know, I barely like any poems. But this is one of the few poems that I like. Every single word she said resonates with me. The poem is so sad yet so beautiful. And this is how it starts

Read More Happy. | Dottie James