Người Trung Quốc có coi Việt Nam thuộc về nước họ không? | Quora

Hỏi: Người Trung Quốc có coi Việt Nam thuộc nước họ không?

Trả lời: Xinyang Li; người bản địa Trung Quốc; dân tự học chữ nôm.

Nguồn: https://qr.ae/TUtKcb

Tất nhiên là không.

Nếu ý bạn là nước Việt Nam hiện đại, câu trả lời của Feifei hoàn toàn đúng.

Còn nếu ý bạn là nước Việt Nam cổ đại (越南 – Yuènán), cái tên Việt Nam được Vua Gia Khánh (嘉庆皇帝 – Jiāqìng huángdì) dưới thời nhà Thanh đặt vào năm 1804 và được Nguyễn Phúc Ánh (阮福映 – Ruǎnfúyìng) xác định là quốc hiệu vào năm 1805. Dưới thời nhà Thanh, Việt Nam đã độc lập hơn 1000 năm kể từ năm 900 kỉ nguyên Ki Tô. Vào thời gian đó, đất nước này có tên là An Nam (安南 – Ānnán) hay Đại Việt (大越 – Dàyuè, đây là cái tên có thể khiến các hoàng đế Trung Hoa tức giận một tí nhưng họ đã xâm chiếm được Đại Việt bao giờ đâu, haha). Dù quốc hiệu là gì, Việt Nam vẫn là một quốc gia độc lập.

Cái tôi muốn nói đến là giai đoạn từ năm 200 TCN tới 900 SCN khi Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, tôi có coi Việt Nam là một phần của Trung Quốc không.

Là một người dân tầm thường, khác với những câu trả lời khác, tôi vẫn khẳng định là không. Dĩ nhiên tôi không chống lại sự thật lịch sử, mà tôi sẽ giải thích chi tiết dưới góc độ lịch sử, từ quan điểm của một người dân bình thường.

Đây là bản đồ phân bố dân cư vào năm 2 SCN và quốc hiệu của Việt Nam lúc bấy giờ là Giao Chỉ (交趾 – Jiāozhǐ), là vùng được khoanh màu xanh lá. Có thể thấy trên bản đồ, người dân thời đó tập trung khá đông ở vùng đồng bằng miền trung (中原 – Zhōngyuán) trong khi phần lớn phía Nam Trung Quốc (vùng màu cam) thì gần như không có người dân sinh sống. Liệu điều đó có hợp lý không?

Thật ra khu vực thưa dân lớn ở phía Nam Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều dân tộc bản địa, nhưng họ không được đếm số đầu người và cai quản bởi chính quyền trung ương. Và tù trưởng là vị vua nắm quyền trong bộ lạc của họ nhưng chính quyền trung ương mới là người ban chức chính thức cho vị tù trưởng đó – hầu như là cha truyền con nối. Nói cách khác, ở miền Nam Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù bản đồ cho thấy đó là đất của Trung Quốc, nhưng quyền lực của chính quyền trung ương không thể chạm tới người dân ở đó được. Mô hình cai quản này không hề bền vững và các phiến quân dễ nổi loạn. Đây là một trong những nguyên dân vì sao Việt Nam giành được độc lập sau hơn 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ bởi vì chúng quyền chưa bao giờ kiểm soát được người dân địa phương. Việt Nam từng là một phần của Trung Quốc, nhưng chỉ trên danh nghĩa.

Với tư cách là một người dân bình thường, tôi thật sự thắc mắc vì sao lại có những câu hỏi như thế này. Trong hầu hết các trường hợp, kể cả bây giờ, dân đen chỉ là tấm bia đỡ đạn. Những người hay tuyên truyền những câu như “Việt Nam thuộc về Trung Quốc” thật sự có động cơ mờ ám nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cuộc chiến tranh cuối cùng giữa hai nước là 40 năm trước. Lịch sử sẽ luôn ghi nhớ, nhưng không bao giờ nên bị lợi dụng nhằm phục vụ chính trị.

Tôi là một người Trung Quốc chuộng hòa bình, một người công dân bình thường, tôi thật sự mong ước một nền hoà bình vĩnh cữu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.