Như là vẽ ra thôi | By Zelda

Have you ever read something so beautiful that makes you think “I wish I wrote that”? This is the first thing that came to my mind when I read this poem, “Như là vẽ ra thôi”, written by Zelda Gin.

em đừng đọc những gì tôi viết

em đừng đọc những gì tôi viết
tôi chỉ biết nỗi buồn và sợ hãi
còn em cần hạnh phúc và tình yêu

nỗi buồn của tôi là kí ức tự thiêu
ném quá khứ qua ban công và nhảy xuống
độc thoại dốc đầy bình rồi uống
cạn một hơi vẫn không thấy tương lai

tình yêu tôi vẽ là cánh hoa tường phai
cô đơn đại dương trào qua vai thăm thẳm
hạnh phúc của tôi là con tàu bị đắm
tín hiệu cầu cứu ngắt lịm chìm trôi

ừ em ạ chỉ là thế thôi
em đừng đọc những gì tôi viết
tôi đã để điều duy nhất cần thiết
là em

Zelda Gin, or Zelda, is Vietnamese writer whom I really admire. She has wonderful aesthetics and she creates beautiful content. If you want more of her poems, you can visit her page here:

Zelda’s reverie
https://www.facebook.com/Zelchanslippedintoreverie/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.